foto2

Nieuws Tips

CAO verworvenheden blokkeren mobiliteit ouderen

Het lijkt mij NU het moment om vernieuwend te kijken naar de huidige CAO afspraken. Salarissystemen oplopend naar leeftijd en de huidige pensioensystemen met leeftijdsstaffels blokkeren de arbeidsmobiliteit van ouderen.

Lees meer...

Hier krijg je inzicht in rendement ...

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. De wet bescherming persoonsgegevens wordt dan vervangen door de AVT (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving is niet vrijblijvend en heeft een behoorlijke impact ook voor het MKB.  Registratie van het BSN zonder een gerechtvaardigd doel is dan bijvoorbeeld niet langer toegestaan. Het BSN doorsturen naar de Arbodienst mag dus niet meer. Enkele tips ter voorbereiding:

Het lijkt mij NU het moment om vernieuwend te kijken naar de huidige CAO afspraken. Salarissystemen oplopend naar leeftijd en de huidige pensioensystemen met leeftijdsstaffels blokkeren de arbeidsmobiliteit van ouderen.

 
 

Design by : Emjee.com / NetSolid